2019-03-25 havsörn, sångsvan & gäss

Idag åkte jag till en åker som är vattenfylld under vårarna i närheten av Salbohed. Väl här fotade jag sångsvan för första gången, men plötslig blev det ett otroligt liv och himmlen fylldes med diverse fåglar och där kom havsörnen.